E-mail: filipgriscik@gmail.com | Mobil: 0911 448 917

Griscik.sk > Iné korporátne služby > Registrácia pre DPH

Registrácia pre DPH

Povinnosť registrovať sa pre daň vzniká podľa § 4 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty zdaniteľnej osobe, ktorá dosiahla za predchádzajúcich 12 mesiacov obrat 49.790 €. Žiadosť na registráciu môže ale podať aj iná zdaniteľná osoba. Problémom však môže byť povinnosť zložiť daňovému úradu peňažnú zábezpeku. Registrovať pre daň je možné aj podľa § 7 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. Povinnosť registrovať sa v tomto prípade vzniká ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorého celková hodnota dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť Vám naše služby a odbornú asistenciu v oboch prípadoch.

Cenník služieb:

Registrácia pre DPH podľa § 4

Registrácie pre DPH podľa § 7

Máte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase. Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

© Griščík consulting & services
Invalid Email
Invalid Number

,,Všetko pod jednou strechou,,
accounting - consulting - services

Kontakt

Mobil:  0911 448 917
E-mail: filipgriscik@gmail.com

© 2017 - Griščík consulting & services | Made by: DAVIDKOVACS.SK