E-mail: filipgriscik@gmail.com | Mobil: 0911 448 917

Griscik.sk > Zrušenie spoločnosti > Zrušenie z úradnej moci

Zrušenie z úradnej moci

Zrušenie spoločnosti ex offo, čiže z úradnej povinnosti, predstavuje najjednoduchší spôsob zrušenia spoločnosť. Pokiaľ nastanú podmienky ako napríklad, že spoločnosť naďalej nespĺňa kritéria ustanovené zákonom pre jej vznik, registrový súd je povinný postarať sa o zrušenie takejto spoločnosti. Na požiadanie o zrušenie spoločnosti nemusíte byť ani vlastníkom tejto spoločnosti, stačí, že firma sídli na Vašej adrese. Príďte na konzultáciu k nám a zistite, či aj Vaša nechcená spoločnosť spĺňa podmienky pre jej bezstarostné zrušenie, alebo ako sa zbaviť firmy na Vašej adrese.

Cena služby zahŕňa:

 • úvodné konzultácie
 • vypracovanie dokumentácie pre návrh na Obchodný register
 • zabezpečenie všetkých procesných úkonov

Toto sú podmienky pre zrušenie spoločnosti z úradnej povinnosti (stačí ak splníte aspoň jednu z uvedených podmienok):

 • spoločnosť nezvolala za posledný rok valné zhromaždenie
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti
 • zo strany úradov jej bolo odobrané oprávnenie na podnikanie
 • spoločnosť neustanovila orgány spoločnosti
 • zaniklo sídlo spoločnosti, ktoré slúži ako registračné pre potreby Obchodného registra (stačí nemožnosť preukázania, že spoločnosť má k sídlu zapísanému v obchodnom registri vlastnícke právo, užívacie právo, alebo súhlas vlastníka so zápisom sídla spoločnosti do obchodného registra)
 • neuložila do zbierky listín účtovnú závierku za najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia
 • nevytvorila alebo nespravuje rezervný fond
 • vykonáva odbornú činnosť bez zabezpečenia odborných predpokladov podľa zákona (viazané, remeselné činnosti)

Máte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase. Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

© Griščík consulting & services
Invalid Email
Invalid Number

,,Všetko pod jednou strechou,,
accounting - consulting - services

Kontakt

Mobil:  0911 448 917
E-mail: filipgriscik@gmail.com

© 2017 - Griščík consulting & services | Made by: DAVIDKOVACS.SK