E-mail: filipgriscik@gmail.com | Mobil: 0911 448 917

Likvidácia

Pokiaľ ste sa rozhodli Vašu obchodnú spoločnosť zrušiť, avšak v evidencii máte stále majetok, musíte pristúpiť k likvidácii. Prvou podmienkou je dostatok majetku na úhradu všetkých záväzkov. V prípade, že majetok nepostačuje na úhradu záväzkov, je nutný vstup do konkurzu. V likvidácii je jedným z prvých krokov ustanovenie likvidátora, ktorý ocení majetok a následne z tohto majetku uhradí všetky záväzky, ktoré spoločnosť má, prípadne rozdelí likvidačný zostatok.

Cena služby zahŕňa:

  • úvodné konzultácie
  • rozhodnutie spoločníka o začatí likvidácie spoločnosti a ustanovenie likvidátora spoločnosti
  • prípravu podpornej dokumentácie pre Obchodný register
  • oznámenie zámeru likvidácie do Obchodného registra, daňovému úradu, zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a uverejnenie v Obchodnom vestníku
  • utlmovanie činnosti, ocenenie majetku, vyrovnanie záväzkov likvidátorom
  • komunikácia so správcom daní pri výmaze spoločnosti
  • po splnení zákonných požiadaviek podanie návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra

Máte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase. Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

© Griščík consulting & services
Invalid Email
Invalid Number

,,Všetko pod jednou strechou,,
accounting - consulting - services

Kontakt

Mobil:  0911 448 917
E-mail: filipgriscik@gmail.com

© 2017 - Griščík consulting & services | Made by: DAVIDKOVACS.SK